Widget Image

Kategoriat

Title Image

Toimitusehdot

Mainoskassi.fi

Mainoskassi.fi toimitusehdot

1 Soveltamisala

Nämä yleiset toimitusehdot sisältävät Mainoskassi.fi-tuotekatalogi (Verkkopalvelua) koskevat toimitus- ja sopimusehdot.

2 Palvelu, Tarjouspyyntö ja sopimuksen synty

Tarjouspyyntökatalogi on tarkoitettu yrityksille ja yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat eivät sisällä voimassa olevaa arvonlisäveroa (hinnat: alv 0%). Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ilmoitetaan asiakkaalle toimitetussa tarjouksessa. Mainoskassi.fi pitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille. Tarjouspyynnön yhteydessä tilaajan on ilmoitettava nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakkaan tekemä tarjouspyyntö ei ole sitova, eikä velvoita tilauksen tekemiseen. Tarjouspyynnön jälkeen asiakkaalle toimitetaan sähköpostitse virallinen tarjous, jonka pohjalta asiakas voi tehdä tilauksen. Toimittajan tarjouksesta syntyy sopimus vasta, kun asiakas on hyväksynyt tämän tarjouksen kirjallisesti tai sähköpostitse, ja toimittaja vahvistaa tilauksen tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tällöin asiakas on sitoutunut tilaukseen. Tarjouspyyntökatalogista ei voi tehdä suoraan tilauksia.

Toimitusehto:

  • vapaasti varastossamme

Aineistovaatimukset (ohjeet painettavien kuvien/logojen toimittamiseen):

  • Painomateriaalin (logon/kuvan, artworkin) tulee olla vektoroitu, PDF-formaatissa oleva tiedosto. Myös .EPS ja .AI –formaatissa olevat tiedostot käyvät.
  • Painokelpoisia tiedostoja eivät ole JPG tai PNG-kuvatiedostot.
  • Jos asiakas haluaa logon tai kuvan tietyillä PMS-väreillä, tulee tämän lähettää myös tarkat PMS-värikoodit Pantone-värikartasta.

3 Palveluntarjoaja ja tuotekatalogin ylläpitäjä

Mainoskassi.fi-tuotekatalogin ylläpitäjä on TJH Promotions Oy (Palveluntarjoaja),  y-tunnus 2294419-2.

4 Palvelun käyttäjä

Palvelun käyttäjää kutsutaan Asiakkaaksi riippumatta siitä, rekisteröityykö Asiakas palveluun. Palvelua voi käyttää myös ilman rekisteröintiä, mutta tarjouspyynnön yhteydessä vaadimme Asiakkaalta tietoja tarjouksen toimittamista varten. Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Asiakkaita, olivat ne yritys-, yhteisö- tai kuluttaja-asiakkaita. Asiakastietojen käsittelystä on kerrottu tarkemmin Rekisteriselosteessa.

5 Peruutus, palauttaminen ja purku

Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, kun sopimus on syntynyt. Asiakkaalla ei ole palautusoikeutta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli asiakas hakeutuu yrityssaneeraukseen tai tilaajaa haetaan konkurssiin tai tilaaja muutoin todetaan varattomaksi. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas ei maksa vaadittua ennakkomaksua eräpäivään mennessä.  Purkaminen tapahtuu toimittajan kirjallisella ilmoituksella.

6 Virhevastuu

Tuotteessa on virhe, ellei tavara vastaa sitä, mitä sopimuksessa on sovittu. Virhevastuu ei kata normaalia kulumista, eikä asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa. Asiakkaan on ilmoitettava piilevästä virheestä toimittajalle 3 työpäivän kuluessa sen havaitsemisesta. Toimittajan virhevastuu on 3 kuukautta tuotteen luovutuksesta. Toimittajalla on virheen johdosta oikeus toimittaa tavara uudestaan tai korjata virhe tai toimittajan harkinnan mukaan palauttaa tuotteesta maksettu hinta asiakkaalle. Tässä lueteltu virhevastuu on ainoa seuraamus tuotteessa olleesta virheestä.

7 Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

8 Muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti. Käyttäjä hyväksyy palvelun kulloinkin voimassaolevat ehdot käyttäessään palvelua. Sopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

9 Reklamaatio ja riitojen ratkaisu

Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen vastaanotettaessa. Reklamaatio on esitettävä 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti. Toimittajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvottelut johda sovintoon, sopimukseen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli asiakkaan kotipaikka ei ole Suomessa, riitaisuudet käsitellään toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

PYSTYMME TARJOAMAAN MYÖS NOPEAT TOIMITUKSET - EUROOPASTA JOPA 5 VIIKOSSA

NOPEAT TOIMITUKSET

JOUSTAVA JA ASIANTUNTEVA PALVELU ILMAN VÄLIKÄSIÄ

TAVOITTEENAMME ON TYYTYVÄINEN ASIAKAS

AUTAMME IDEOIMAAN JA LÖYTÄMÄÄN JUURI TEIDÄN BRÄNDILLE SOPIVAT TUOTTEET

AMMATTITAITOINEN PALVELU

NOSTETAAN YHDESSÄ YRITYKSENNE MARKKINOINTI SEURAAVALLE TASOLLE

LUOTETTAVA JA OSAAVA PROMOTION TEAM